Vredeskerkje Helen

  • Wij-Zij: Polarisatie als verrijking & bedreiging© Gaston Pulinckx

Mensen worden in een razendsnel tempo geconfronteerd met conflict. Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid of onwetendheid. Iedereen heeft tegenwoordig een vurige mening over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs polarisatie. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander, een vijand. Wij-zij denken vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving. Die wordt dan opgedeeld in zij die erbij horen en zij die anders zijn. In de geschiedenis vinden we hier verschillende voorbeelden van terug !

Toch hoeft het Wij-zij denken niet altijd problematisch te zijn. In een democratische samenleving dagen verschillende meningen ons uit om na te denken over deze kwesties en vaak leidt dit tot positieve veranderingen.

Christophe Busch neemt ons op sleeptouw in dit complexe kluwen van meningen. Hij is algemeen directeur van Kazerne Dossin (Holocaust Museum, Mechelen). Tevens is hij Master in de Criminologische Wetenschappen en Holocaust-en Genocidestudies alsook bestuurslid van het Vredescentrum Antwerpen. Kortom, een expert in dadergedrag, radicalisering en extremisme. Een veelgevraagde spreker met tal van publicaties en boeken op zijn naam.

Bekijk alle foto's hier