Vredeskerkje Helen

  • Franciscus van AssisiAls we met het onderwerp vrede begaan zijn, dan raken we aan iets fundamenteels. Veel mensen engageren zich met allerlei projecten voor goede doelen. Mensen die zich afvragen - al is het maar kleinschalig - wat kan "ik" doen of bijdragen. President John F. Kennedy heeft destijds de Amerikanen wakker geschud met de stelling: "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". Deze woorden van toen zijn meer dan ooit actueel , het spreekt ieders verantwoordelijkheidsgevoel aan. Ondertussen heeft de wereld kennis gemaakt met tal van grote en kleine vredestichters, inspirerende figuren uit uiteenlopende tradities. Voor onze eerste activiteit in september 2015 hebben wij alvast geput uit onze eigen christelijke traditie met het universele vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi. Het gebed hangt in een mooi kader aan de muur. Het mededogen dat er uit voortvloeit is een hoge menselijke deugd; is het niet net dat dat centraal zou moeten staan in elke religie en wereldbeschouwing. In onze snel veranderende en multiculturele wereld is het ook van belang goed voor onszelf te zorgen, in balans te blijven, een innerlijke vrede te bewaren. Ons kerkje is daarom dagelijks open voor de individuele pelgrim op zoek naar een moment van inspiratie, rust en bezinning.

Vrede en alle goeds!