VREDESKERKJE Helen

Een binnenweg naar vrede

Image

EEN BINNENWEG NAAR VREDE

"Dat wat ons met anderen verbindt, is veel groter dan wat ons uit elkaar drijft."
Sebastien de Fooz, 2016

Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden en verhalen van oorlogen, bomaanslagen, mensen op de vlucht, burenruzies, verkeersagressie, enz. Geweld en conflicten op zovele vlakken: militair, religieus, veraf maar ook kortbij. De omvang ervan maakt dat we ons onmachtig voelen om dingen te veranderen. Dat gevoel leeft bij de christenen onder ons maar ook bij humanisten en mensen van andere overtuigingen.

Graag stellen wij een initiatief voor om die geweldcultuur om te buigen naar een vredescultuur:" Het Vredeskerkje van Helen". Dit kerkje lag in de eerste wereldoorlog in het middelpunt van de Duitse barbarij en is qua eredienst in onbruik geraakt. Het kerkje is echter niet ontwijd en krijgt nu een nieuwe functie. Wij danken hiervoor pastoor Van Rompuy en de kerkfabriek. Het wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van ouderen en jongeren, van elke school, alle religieuze en niet-religieuze groepen en politieke gezindheden, die samen willen nadenken, spreken, luisteren, zich bezinnen omtrent geweld en conflicten in de brede zin van het woord en stappen zetten - hoe klein ook - naar VREDE, evenzeer in de brede zin van het woord.

Vrede, een universele waarde voor iedereen, een basisvoorwaarde voor menselijk geluk.


Image

FRANCISCUS VAN ASSISI

Als we met het onderwerp vrede begaan zijn, dan raken we aan iets fundamenteels. Veel mensen engageren zich met allerlei projecten voor goede doelen. Mensen die zich afvragen - al is het maar kleinschalig - wat kan "ik" doen of bijdragen. President John F. Kennedy heeft destijds de Amerikanen wakker geschud met de stelling: "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country".
Deze woorden van toen zijn meer dan ooit actueel , het spreekt ieders verantwoordelijkheidsgevoel aan. Ondertussen heeft de wereld kennis gemaakt met tal van grote en kleine vredestichters, inspirerende figuren uit uiteenlopende tradities. Voor onze eerste activiteit in september 2015 hebben wij alvast geput uit onze eigen christelijke traditie met het universele vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi. Het gebed hangt in een mooi kader aan de muur. Het mededogen dat er uit voortvloeit is een hoge menselijke deugd; is het niet net dat dat centraal zou moeten staan in elke religie en wereldbeschouwing. In onze snel veranderende en multiculturele wereld is het ook van belang goed voor onszelf te zorgen, in balans te blijven, een innerlijke vrede te bewaren.
Ons kerkje is daarom dagelijks open voor de individuele pelgrim op zoek naar een moment van inspiratie, rust en bezinning.

Vrede en alle goeds!


VOLGENDE ACTIVITEIT

In voorbereiding

Image

Geopolitiek van religies


Op 26 september 2023 bracht Matthias Ausloos een boeiende lezing over de rol van religie en de orthodoxe kerken in de oorlog in Oekraïne.


Image

Verzoening


Op 22 september 2022 bracht Jan De Cock een verslag over zijn vrijwillige opsluitigen in 160 gevangenissen wereldwijd.


Image

Annick for Kenia


Op 03 oktober 2019 bracht Eddy Van Uytsel een doorleefde getuigenis van het Derdewereldproject waarvan zijn dochter ooit droomde.


Image

Wij-Zij: polaristaie als verrijking & bedreiging

Christophe Busch nam ons op 27 september 2018 mee op sleeptouw in het complexe kluwen van meningen die niet altijd problematisch hoeven te zijn maar evengoed leiden tot positieve veranderingen.


Image

Goede Vrijdag

-

Image

13 augustus

Gebedsviering om 09.00 uur

Image

11 november

-contact

Luc Lowel
Orsmaalstraat, 3
3440 Helen (Zoutleeuw)
e-mail: luc.lowel@telenet.be