Vredeskerkje Helen

Een binnenweg naar vrede

Image

Verzoening

Met wat minder volk dan bij eerdere edities maar de aanwezigen op desbetreffende lezing waren alvast onder de indruk van de doorleefde getuigenis van de gastspreker. Iemand omschreef het als volgt: 'Een prachtavond, helemaal vanuit de ervaring van één mens…..Verzoening ligt toch in het bereik als je in de ogen van iemand kijkt, als je jezelf vergeet, als je wil vergeven. Stap naar nieuw leven voor beide partijen.'

Jan De Cock bracht verslag uit van zijn ervaringen in 160 gevangenissen wereldwijd waarin hij zich vrijwillig liet 'opsluiten' om het leven van binnenuit, van achter de tralies te ervaren. Zonder de vaak afschuwelijke daden van gedetineerden te minimaliseren maar ons ook bewust makend van de vaak schrijnende omstandigheden van het leven binnenin, brak Jan De Cock een lans voor een meer menselijke behandeling met het oog op hun effectieve re-integratie in de maatschappij.

Tien jaar nadien pakte hij opnieuw de rugzak op en ontmoette tal van slachtoffers van misdaden die er soms - haast bovenmenselijk - in geslaagd zijn zich te verzoenen met de dader van een misdrijf. Zo sprak hij met ouders van kinderen die werden gedood door Anders Breivik in Noorwegen (70 slachtoffers), met weduwen van 9/11 in Amerika, met overlevenden van de Rwandese genocide, met Joodse en Palestijnse ouders die sinds de dood van hun kinderen samen ijveren voor een geweldloze oplossing van het conflict.

Vergeving en verzoening kunnen in bepaalde omstandigheden onleefbare situaties terug leefbaar maken, zelfs tot een nieuw zelf-evenwicht leiden langs de slachtofferkant. Toch mogen deze voorbeelden geen onrealistisch ideaal opdringen. Mark Eyskens, minister van staat commentarieert in Jan's boek 'Hotel Pardon': 'In ieder mens schuilt een vonk van goedheid, ook al was die bijna gedoofd. Jan de Cock redt het vlammetje uit de verschroeiende haarden van haat en wraak.'

Jan werkt ook als ziekenhuispastor op een palliatieve eenheid. Met een knipoog naar het bijbelse boek Ruth (hfdst 1, vers 16) zong hij een innemend slotlied gebaseerd op deze passage: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden.'

Inspirator van het project Vredeskerkje Helen, dokter en oud-burgemeester van Zoutleeuw Jos Ceyssens zag dat het goed was, bracht een dankwoordje en kondigde de traditionele 'vredesdronk' aan...met een drankje erbij wat nakaarten dus!

Met dank aan de werkgroep voor wederom een mooie editie tijdens de Vlaamse Vredesweek.

Bekijk alle foto's hier


Image

Annick for Kenia

In 2008 maakte Eddy Van Uytsel deel uit van een groep DHL vrijwilligers ter ondersteuning van een gezamenlijk UNICEF programma in Kenia. Bij een bezoek aan een lokale lagere school van meer dan 400 leerlingen werd hij persoonlijk getroffen door het gebrek aan zuiver water .

Terug in België koppelde hij deze confrontatie aan de diepe wens van wijlen hun dochter Annick die droomde om te gaan werken in een Derdewereldland met en vóór kinderen ! Zo kwam het idee om een waterput te laten boren en levend water te geven aan een dorp vol kinderen. Zo werd ook de actie “Annick for Kenya” geboren.

Het project is nog steeds springlevend en Eddy Van Uytsel zal samen met pastoor Felix Van Meerbergen (Diest) een doorleefde getuigenis hiervan brengen.

Het Vredeskerkje biedt die avond enkele producten aan die gemaakt worden in het naaiatelier 'Annick's Boutique' in Kenia. De opbrengst hiervan of uw vrije bijdrage gaan integraal naar het project.

Bekijk alle foto's hier


Image

WIJ/ZIJ: Polarisatie als verrijking & bedreiging

Mensen worden in een razendsnel tempo geconfronteerd met conflict. Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid of onwetendheid. Iedereen heeft tegenwoordig een vurige mening over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs polarisatie. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander, een vijand. Wij-zij denken vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving. Die wordt dan opgedeeld in zij die erbij horen en zij die anders zijn. In de geschiedenis vinden we hier verschillende voorbeelden van terug !

Toch hoeft het Wij-zij denken niet altijd problematisch te zijn. In een democratische samenleving dagen verschillende meningen ons uit om na te denken over deze kwesties en vaak leidt dit tot positieve veranderingen.

Christophe Busch neemt ons op sleeptouw in dit complexe kluwen van meningen. Hij is algemeen directeur van Kazerne Dossin (Holocaust Museum, Mechelen). Tevens is hij Master in de Criminologische Wetenschappen en Holocaust-en Genocidestudies alsook bestuurslid van het Vredescentrum Antwerpen. Kortom, een expert in dadergedrag, radicalisering en extremisme. Een veelgevraagde spreker met tal van publicaties en boeken op zijn naam.

Bekijk alle foto's hier


Image

Ons moeder binst den Grooten Oorlog

Ignace Goethals bracht een eigen bewerking van het ontroerende oorlogsverhaal 'De moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes.

Een boerderij in de Kempen, in de late herfst van 1917. Een weduwe en haar dochter krijgen van de veldwachter van het dorp de boodschap dat drie Duitse soldaten in de schuur komen logeren, om te herstellen van opgelopen oorlogsleed. Dat zint de moeder niet echt. Het leven op de boerderij is zo al moeilijk genoeg. Heimelijk vreest ze ook voor de ontmoeting van die mannen met haar jonge dochter. Maar nóg lastiger om dragen is de wetenschap dat twee van haar eigen zonen dagelijks gevaar lopen aan de IJzer, waar ze tegenover 'zulke' Duitsers liggen...

Het werd een beklijvende voorstelling: Ignaces redenaarskunst in perfecte harmonie met z'n echtgenote Brigit die op de juiste momenten inspeelde met muziek en licht. Hier en daar werd er tussen de meer 80 bezoekers een traantje weggepinkt.

Ignace en Brigit uit West Vlaanderen zetten zich al vele jaren in voor de plaatselijke Arkgemeenschap. Deze wereldwijde organisatie met lokale verankeringen bekommert zich over mensen met een beperking. De vrijwillige bijdrage na de voorstelling ging volledig naar dit goede doel en bracht zowaar 560 euro op. Onze dank voor jullie gulle bijdrage. Het Vredeskerkje deed een extra duid in de zak met nog eens 150 euro.

Bekijk alle foto's hier


Image

Waar ligt de grens ?

Op 21 september 2017 was Brigitte Herremans (beleidsmedewerker/woordvoerder voor het Midden-Oosten van Broederlijk Delen/Pax Christi Vlaanderen) onze gast.

Vanuit haar rijke ervaring te velde en de vele contacten in binnen-en buitenland, nam zij ons op sleeptouw in het conflict tussen Israël en Palestina. Een oud en gevoelig conflict, nog steeds brandend actueel met gevolgen voor de hele wereld.

De mix van een boeiende gastspreker en de muziek van LTSL wisten het talrijk opgekomen publiek te smaken.

Bekijk alle foto's hier


Image

Een binnenweg naar vrede

22 september 2016 is Sebastien De Fooz te gast met zijn lezing: "Een binnenweg naar vrede". Op innemende wijze had hij het over de vele diep menselijke ontmoetingen tijdens zijn indrukwekkende pelgrimstochten naar Santiago, Rome en Jerusalem. De mix van een boeiende gastspreker, met tussendoor de mooie gedichten van onze voormalige stadsdichteres Nicky Vanwinckel, afgewisseld met een duiding over vrede door Luc Lowel, werd erg gesmaakt. Zowaar een vol kerkje.

Spreken over vrede in een tijd vol conflicten ... In het voorbije jaar heeft de wereld en ons eigen land te maken gekregen met opeenvolgende terreuraanslagen en gewelddadige incidenten. Een toenemende polarisatie tussen mensen en bevolkingsgroepen als gevolg daarvan is voelbaar aanwezig. Laten we vooral de rode draad van de avond, zoals omschreven door Sebastien De Fooz, onthouden:" Mijn voettocht van 6000 km doorheen 12 landen heeft me voorgoed de verscheidenheid van de wereld ingeprent. Heeft me geleerd wat ons uit elkaar drijft, maar ook wat ons bij mekaar brengt. En wat ons bindt is volgens mij veel machtiger dan wat ons verdeelt."

Bekijk alle foto's hier


Image

Vrede is aan het woord

Jan de Volder (Tertio/Sant'Egidio) kwam spreken over zijn vredeswerk op grote en kleine schaal. We lieten ons inspireren om hier in onze streek concrete initiatieven te starten die de vrede bevorderen, generaties met elkaar in contact brengen. Het was een creatieve avond met woordkunstenaar Michel Kempeners en muzikale omlijsting van Bart en Ria Ipers.

Bekijk alle foto's hier


Image

Herdenking 100 jaar WOI

11 en 12 augustus 2018: herdenkingviering,
inhuldiging wandelroute en kunstwerk.
Bekijk alle foto's hier.

Image

Land in zicht

14 mei 2017: "Land in zicht".
Een groep jonge artiesten uit Linter en Zoutleeuw stellen hun werk tentoon.
Bekijk alle foto's hier.

Image

Jaarlijkse vredestocht Buzo Zonnegroen

Bekijk alle foto's hier.