Vredeskerkje Helen

  • Femma Halle-BooienhovenOnder de bezielende leiding van Chris Vanhoutte mochten we 15 leden verwelkomen voor hun jaarlijkse "Uitwaaitocht". Dit jaar in het teken van vrede. Na een stevig ontbijt "in Hal" zakten zowel de jongere als iets oudere, maar kranige dames af naar Helen. We hadden een programma in petto waarbij ikzelf een getuigenis bracht over vrede vanuit eigen ervaring en vanuit de vele uitdagingen binnen onze maatschappij.
Na een muzikaal intermezzo vervolgden we met de doorleefde getuigenis van Peter Cre, samen met echtgenote Josee, bezielende kracht achter de voedselbank "Den Boom" in Zoutleeuw. Het is goed te sensibiliseren over vrede maar op een bepaald moment moeten er ook handen uit de mouwen gestoken worden voor de vaak verdoken vormen van armoede... ook in onze landelijke gemeente.

Chris en collega's maakten ons attent op het beeld in Aleppo, Syrie. Op 6 oktober hebben honderden jongeren, zowel christenen als moslims, er samen gebeden voor vrede. Ons afsluitend vredesgebed van Sint-Franciscus werd dan ook aan hen opgedragen.

Luc Lowel, het vredeskerkje

PS... Ondersteuning initiatief - "Den Boom" - contact Peter Cre 0477/705553 of peter.cre@hotmail.com.