Vredeskerkje Helen

  • Vredesmars 2016Vrijdag 13 mei 2016 hadden we juf Inge, meester Wouter en de kinderen van het vijfde leerjaar van basisschool Sint Leonardus te gast. We verkenden het begrip vrede aan de hand van interactieve en verrassende verhalen, beelden en gevoelens. We deden een stellingenspel waarin de kinderen leerden aanvoelen dat vreemde gewoontes in andere landen net heel gewoon zijn voor die mensen en dat onze gewoontes net heel vreemd kunnen lijken voor anderen. "Vreemd" is dus niet slecht of negatief, het is gewoon "anders". Twee verschillende kinderen kunnen in een beeld iets anders zien. Dat andere beeld is niet "beter" en ook hier is het een kwestie open te staan voor de zienswijze van het andere kind. Een vredeslied uit het cd-boek "Time4peace" bracht extra sfeer. We lazen een mooi vredesgedicht en sloten af met het verkort vredesgebed van Sint-Franciscus.Vrijdag 20 mei 2016 kwam het vierde leerjaar uit dezelfde school op bezoek. Ondanks flinke tegenwind trok juf Martine aan de kar en hielden de juffen Katrien en Sarah de groep op tempo. Bedankt lieve kinderen en leerkrachten voor jullie komst en actieve medewerking.

Luc Lowel, het vredeskerkje.