Vredeskerkje Helen

 • Een binnenweg naar vrede

  "Dat wat ons met anderen verbindt, is veel groter dan wat ons uit elkaar drijft."

  Sebastien de Fooz, 2016


Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden en verhalen van oorlogen, bomaanslagen, mensen op de vlucht, burenruzies, verkeersagressie, enz. Geweld en conflicten op zovele vlakken: militair, religieus, veraf maar ook kortbij. De omvang ervan maakt dat we ons onmachtig voelen om dingen te veranderen. Dat gevoel leeft bij de christenen onder ons maar ook bij humanisten en mensen van andere overtuigingen.

Graag stellen wij een initiatief voor om die geweldcultuur om te buigen naar een vredescultuur:" Het Vredeskerkje van Helen". Dit kerkje lag in de eerste wereldoorlog in het middelpunt van de Duitse barbarij en is qua eredienst in onbruik geraakt. Het kerkje is echter niet ontwijd en krijgt nu een nieuwe functie. Wij danken hiervoor pastoor Van Rompuy en de kerkfabriek. Het wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van ouderen en jongeren, van elke school, alle religieuze en niet-religieuze groepen en politieke gezindheden, die samen willen nadenken, spreken, luisteren, zich bezinnen omtrent geweld en conflicten in de brede zin van het woord en stappen zetten - hoe klein ook - naar VREDE, evenzeer in de brede zin van het woord. Vrede, een universele waarde voor iedereen, een basisvoorwaarde voor menselijk geluk.

 • Staat gepland


  Donderdag 27 september 2018 om 20.00 uur

  Wij-Zij: Polarisatie als verrijking & bedreiging
  Christophe Busch


  Als algemeen directeur van Kazerne Dossin (Holocaust Museum, Mechelen), Master in de Criminologische Wetenschappen en Holocaust-en Genocidestudies en bestuurslid van het Vredescentrum Antwerpen mag Christophe Busch een expert in dadergedrag, radicalisering en extremisme genoemd worden.
  Naast een veelgevraagde spreker heeft hij tal van publicaties en boeken op zijn actief.

  Iedereen heeft tegenwoordig een vurige mening over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs polarisatie.
  Toch hoeft het Wij-zij denken niet altijd problematisch te zijn. In een democratische samenleving dagen verschillende meningen ons uit om na te denken over deze kwesties en vaak leidt dit tot positieve veranderingen.


 • In de kijker

  Zij waren o.a. reeds te gast

Copyright(c) Vredeskerkje Helen
Designed by: www.alltemplateneeds.com