Vredeskerkje Helen

 • Een binnenweg naar vrede

  "Dat wat ons met anderen verbindt, is veel groter dan wat ons uit elkaar drijft."

  Sebastien de Fooz, 2016


Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden en verhalen van oorlogen, bomaanslagen, mensen op de vlucht, burenruzies, verkeersagressie, enz. Geweld en conflicten op zovele vlakken: militair, religieus, veraf maar ook kortbij. De omvang ervan maakt dat we ons onmachtig voelen om dingen te veranderen. Dat gevoel leeft bij de christenen onder ons maar ook bij humanisten en mensen van andere overtuigingen.

Graag stellen wij een initiatief voor om die geweldcultuur om te buigen naar een vredescultuur:" Het Vredeskerkje van Helen". Dit kerkje lag in de eerste wereldoorlog in het middelpunt van de Duitse barbarij en is qua eredienst in onbruik geraakt. Het kerkje is echter niet ontwijd en krijgt nu een nieuwe functie. Wij danken hiervoor pastoor Van Rompuy en de kerkfabriek. Het wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van ouderen en jongeren, van elke school, alle religieuze en niet-religieuze groepen en politieke gezindheden, die samen willen nadenken, spreken, luisteren, zich bezinnen omtrent geweld en conflicten in de brede zin van het woord en stappen zetten - hoe klein ook - naar VREDE, evenzeer in de brede zin van het woord. Vrede, een universele waarde voor iedereen, een basisvoorwaarde voor menselijk geluk.

 • Staat gepland


  donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur

  Lezing Israël en Palestina
  Waar ligt de grens?


  Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een strijd tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Vrede lijkt onmogelijk omdat geen van beide partijen de strijdbijl wil begraven. Land en basisrechten vormen echter de voornaamste inzet van het conflict: Israël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert al zolang de oprichting van een Palestijnse staat. Bovendien weigert Israël zijn grenzen vast te leggen.

  Brigitte Herremans studeerde Oosterse Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels Hebreeuws) aan de Universiteit Gent en Internationale Politiek aan de Université Libre de Bruxelles. Sinds 2002 werkt ze als beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Auteur van het boek 'Israël en Palestina. De kaarten op tafel'.


 • In de kijker

  Zij waren o.a. reeds te gast

Copyright(c) Vredeskerkje Helen
Designed by: www.alltemplateneeds.com